Hur man styra en båt

Hur man styra en båt


Att lära sig att styra en båt är en färdighet precis som alla andra. Olika båtar måste styras med hjälp av olika metoder. För vissa båtar, du styra i den riktning du vill vända. För andra båtar, du styra i motsatt riktning du vill vända. Vilken metod du använder beror på vilken typ av båt du har och hur den är utrustad.

Instruktioner

1 Steer genom att vrida ratten i den riktning du vill vända. Detta fungerar bara om din båt är utrustad med en ratt. Använd denna teknik för både segelbåtar och motorbåtar.

2 Flytta rorkulten i motsatt riktning du vill styra om du använder en utombordsmotor och båten har ingen ratt. Använd den här tekniken för segelbåtar och motorbåtar.

3 Flytta rorkulten i motsatt riktning du vill vända om båten har ett roder. Använd denna teknik för endast segelbåtar. Du kan styra en segelbåt på detta sätt oavsett om du är under segel eller använda din motor (om du har en).

4 Rita åra mer kraftfullt på motsatt sida till den riktning du vill vända om du ror. Använd denna teknik för åra drivna båtar.