Så här ändrar det bakre tur signal glödlampa på Town & Country Minivan

Så här ändrar det bakre tur signal glödlampa på Town & Country Minivan


Chrysler Town & Country bakljusenheten innehåller en omvänd glödlampa och en bakljus, broms och blinkerslampa. Den omvända glödlampa är placerad på toppen av aggregatet, lämnar lägre glödlampa för blinkers och trafikljus funktioner. Den bakre blinkerslampa är en 3757A finns på de flesta bildelar butiker. Ta bort hela bakljusenheten att komma åt lamporna och ersätta den utbrända lampan på några minuter.

Instruktioner

1 Öppna den bakre bakluckan på bilen. Ta bort de två skruvarna på insidan kanten av bakljusenheten med en stjärnskruvmejsel.

2 Dra bakljusenheten ut på baksidan av van. Vrid glödlampan moturs och dra tillbaka för att ta bort den från monteringsområdet. Dra glödlampan rakt ut ur sockeln. Tryck in den nya lampan i sockeln.

3 Sätt i lampan i bakljusenheten. Vrid den medurs för att låsa den på plats. Placera bakljusenheten i den bakre delen av bilen. Fäst den med de två skruvarna, dra åt dem med skruvmejseln.

4 Upprepa processen på andra sidan om det behövs. Stäng bakluckan.