Hydrostatisk styrning kontra servostyrning

Hydrostatisk styrning kontra servostyrning


Styrsystem använder rattar, kopplingar, växlar och andra komponenter för att styra ett fordons rörelseriktning. Hydrostatiska system använder mindre mekaniska delar. Servostyrning kräver flera mekaniska delar.

Assisted Steering

Styrsystem bistå vid vändförmåga hos ett fordon. Friktion skapas mellan däcket och vägen kräver mycket ansträngning för att vrida däcket. Styrsystemet är inriktad mot att lätta denna rörelse. Mekaniska och icke-mekaniska system har utvecklats för detta ändamål.

hydrostatisk

Hydrostatisk styrning är ett hydrauliskt styrsystem som inte kräver mekanisk styrled. I stället för mekanisk koppling, är en styrenhet och styrcylindrar tillsammans med flexibla slangar används. Denna styrenhet används i industrifordon, marina fartyg, konstruktionsutrustning och servo typ system där riktningsstyrning behövs.

SERVOSTYRNING

En servostyrningsenhet består av mekaniska länksystem i form av en styraxel, styrväxel, växellåda och vätskepump. När ratten vrids, använder kraften styrväxel pumpen för att tillföra vätska för att underlätta vridning. Servostyrning används i personliga fordon såsom bilar.