Hur du ändrar bältet i en 1995 BMW 318i

Hur du ändrar bältet i en 1995 BMW 318i


1995 BMW 318i är utrustad med en serpentin bälte som driver motorns tillbehör, inklusive vattenpumpen och luftkonditioneringens kompressor. Detta bälte måste bytas när det visar tecken på förslitning och åldrande; annars blir bältet mottagliga för att bryta under drift. Ändra 318i bälte är en relativt enkel uppgift.

Instruktioner

1 Öppna motorhuven och lossa minuspolen kabeln från batteriet. Leta remföringsdiagrammet nära toppen av fläkthöljet. Konsultera din instruktionsbok om diagrammet inte är närvarande.

2 Leta reda på remsträckarremskiva på framsidan av motorn, nära botten. Använd en spärr och uttag för att rotera spännaren medurs och glider av remmen från remskivan. Vissa BMW är utrustade med en remsträckarremskiva som kräver användning av en Torx socket att rotera ur vägen.

3 Dra remskivan långsamt tillbaka till sin position. Slip bandet från de övriga remskivor och ta bort den från motorrummet.

4 Dra den nya remmen runt remskivor enligt routingschema. Vrid spännaren medsols och skjut remmen på remskivan.

5 Inspektera bältet noggrant för att säkerställa det är uppradade ordentligt med de andra remskivor. Anslut minuspolen kabeln till batteriet och stäng motorhuven.