Hur man gör flödesdiagram

Hur man gör flödesdiagram


Flödesscheman är visuella medhjälpare för att hjälpa förmedla en process. De används ofta för instruktioner. De visar en steg-för-steg-process. Flödesscheman bör vara lätt att läsa, men de kan bli komplicerad. Målet är kommunikation. När du börjar, kom ihåg att andra människor behöver för att kunna följa processen genom diagrammet.

Instruktioner

1 Vet symboler du kommer att använda. De vanligaste symbolerna är: Långsträckta cirklar indikera början av en process, Rektanglar visar åtgärder eller instruktioner; Diamanter används för att indikera ett beslut måste göras.

2 Rita första symbol; Detta bör vara en långsträckt cirkel. Skriv in symbolen "Start".

3 Rita nästa symbol. Skriv i symbolen det betyder.

4 Anslut steg med en pil.

5 Upprepa tills du har slutfört processen. Tänk på den ordning som du behöver för att bo i. Var noga med pilar ansluta steg.

6 Rita en långsträckt cirkel med "Finish" skrivet i den.