Hur man beräknar volym Gallons

Hur man beräknar volym Gallons


Beräkning volym kan vara användbart när man försöker att bestämma förmågan av ett akvarium, gastank eller behållare avsedd för transport av vätskor. Rektangulära behållare, såsom en fisk akvarium, och cylindriska behållare, såsom oljefat, båda rutinmässigt används för att innehålla vätska. Volymerna av dessa behållare beräknas i två mycket olika sätt, och kräver oberoende formler.

Instruktioner

rektangulär behållare

1 Mät behållaren med hjälp inches som måttenhet. Du måste känna till exakt längd, bredd och djup.

2 Multiplicera längd, bredd och höjd för att hitta den volym av behållaren i cubic inches. Formeln är djup x längd x bredd = cubic inches.

3 Dela svaret från steg 2, eller måttet på cubic inches, med 12 för att konvertera till kubikfot. Formeln är kubiktum / 12 = kubikfot

4 Flera antalet kubikfot med 7,47 för att beräkna den totala volymen i liter. Detta nummer används för att det är det antal gallon finns i en av aln foten. Formeln är kubikfot x 7,47 = gallon.

cylindrisk behållare

1 Mät behållaren med hjälp inches som måttenhet. Du måste känna till exakt mått på både djupet och radien. Radien är halva avståndet från en sida av den cirkulära öppningen till den andra.

2 Multiplicera pi med radien i kvadrat, gånger djupet, för att hitta den volym i cubic inches. Med hjälp av en miniräknare, kan detta åstadkommas med hjälp av pi-knappen. För manuell beräkning, använd 3,1417 för pi. Formeln är pi XR kvadrat x djup = cubic inches.

3 Dividera detta svar med 12 för att konvertera till kubikfot. Formeln: kubiktum / 12 = kubikfot.

4 Flera antalet kubikfot med 7,47 för att beräkna den totala volymen i liter. Formeln är 7,47 x kubikfot = gallon.