Hur man justerar femte hjulet trailer höjd

Hur man justerar femte hjulet trailer höjd


Innan du kan dra en släpvagn, måste du ansluta den till traktorn. Du kommer att backa traktorn upp till släpvagnen så att traktorn femte hjulet och släpet tappen ansluta utan att skada traktorn eller släpvagn eller flytta trailern bakåt. En riktig koppling kräver att du centrera tapp i vändskivan i en liten felmarginal. Ett viktigt övervägande är vertikal inriktning, nivån på vändskivan jämfört med nivån av kopplingstapp. Du kommer att uppnå riktig vertikal inriktning genom att justera höjden på släpvagnen med hjälp av landningsstället.

Instruktioner

1 Mät avståndet mellan landningsställ och tappen. Mät avståndet från mitten av femte hjulet på baksidan av traktorns ram och lera flikfästen. Jämför de två mätningarna för att kontrollera att traktorn och släpet är kompatibla. En kort trailer kanske inte har den sträcka som kunde hantera påkörning längd vissa traktorer utan att skada lera flikfästen. I vissa fall glidande vändskivan bakåt kan ge den nödvändiga avståndet.

2 Hitta landningsstället vev. Det är oftast på den vänstra sidan av släpvagnen. Uppregla landningsstället veven om den hakar fast i veven hållaren. På de flesta vagnar, svänger du landningsstället veven medurs för att förlänga landningsstället benen och höja trailern. Du vänder landningsstället veven moturs för att dra benen och sänka släpvagnen. Höj eller sänk släpvagn med landningsstället så att kopplingsytan på släpvagnen är anpassad till nästan mitten av femte hjulhalk ramper. Veva landningsstället uppåt eller nedåt tills vagnen är tillräckligt låg så att traktorn kommer att lyfta trailern upp något när du tillbaka traktorn under den.

3 Kör traktorn sakta bakåt för att backa traktorn under vagnen. Du kommer att känna av vikten på släpvagnen överförs till traktorn som förklädet av trailern övre kopplaren glider upp glid ramper av traktorn vändskiva. Fortsätt uppbackning långsamt tills framsteg stoppas av tappen låsa in käftarna i det femte hjulet. Om släpet är ganska lätt, kommer du att kunna få traktorn enligt det utan större ansträngning. Om vagnen är tungt lastad, kommer du att känna ett visst motstånd.

4 Stoppa säkerhetskopiera om traktorn inte kommer att gå under släpet. Tvinga inte. Om vagnen är lite för låg och kan du inte få traktorn enligt det utan en stor insats, stoppa och komma ut ur traktorn. På trailern, veva landningsstället medurs för att höja trailern upp lite mer. Detta är inte så lätt med en laddad trailer, men det är fortfarande den bästa lösningen.