Hur konvertera VHS video till DVD

Hur konvertera VHS video till DVD


VHS videokassetter rymmer mellan två och sex timmar eller mer av video och kan spelas på videokassettspelare (VCPS) eller videobandspelare (VCR). Med VHS-teknik ersätts av första DVD och nu Blu-ray, men vissa VHS ägare befinner sig vill konvertera sina VHS-band till DVD för att säkerställa framtida spelbarhet. Även kommersiella tjänster finns som kommer att konvertera innehållet i VHS-band till DVD, kan det vara snabbare och mer kostnadseffektivt att omvandla banden själv hemma.

Instruktioner

1 Anslut videobandspelaren till DVD-brännaren. Detta åstadkoms typiskt genom att ansluta en koaxialkabel till "TV Out" port på videobandspelaren och "Cable In" på DVD-inspelaren, men beroende på modell av videobandspelare och DVD-brännare du använder andra metoder, såsom RGB-komponentkablar, kan användas i stället.

2 Slå på TV, video och DVD-brännare. Ställ in TV-stationen till rätt kanal för att se vad som spelas in av DVD-inspelaren; kan variera beroende på brännaren och hur den är ansluten till TV: n. Eftersom brännaren får sin input från din videobandspelare eller VCP bör alla VHS-band du spelar visas på TV: n. Detta gör det möjligt att bekräfta att DVD-inspelaren tar emot VHS ingången på rätt sätt.

3 Sätt i VHS-band som du vill konvertera till DVD till videobandspelaren eller VCP. Om försöken band att spela automatiskt genom att trycka på "Stop" -knappen för att stoppa den och spola tillbaka det om det behövs. Öppna dvd-facket i DVD-inspelaren och mata in en tom DVD + R eller DVD-R-skiva och stäng sedan dvd-facket.

4 Tryck på "Record" -knappen på DVD-inspelaren och "Play" -knappen på videobandspelaren. DVD-inspelaren kommer att spela in signalen som den tar emot i realtid så att videon spelas från VHS-band kommer att spelas in på DVD.

5 Stoppa både DVD-inspelaren och VCP / video när inspelningen är klar, slutföra DVD du har spelat in om DVD-inspelaren kräver ett separat slutsteg. Mata ut DVD och VHS-band, spola tillbaka VHS-bandet i förväg om det behövs.

6 Sätt en annan VHS-band och en tom DVD om du har ytterligare kassetter som du vill konvertera. Om du inte vill konvertera andra band vid den här tiden kan du koppla bort VCP eller VCR från DVD-inspelaren.