Vad är ett relä för en vattenpump?

Vad är ett relä för en vattenpump?


En vattenpump flyttar eller förskjuter vatten via mekanisk påverkan. Vattenpumpar innehåller en elektrisk motor, som är skyddad från överspänning av en reläströmställare.

Relay Switch

Ett relä switch avleder eller bryter strömmen till en krets. Reläet drivs via vatten pumpsystemet tryckvakt.

Fungera

Reläomkopplaren skyddar elmotorns kontakter från överbelastning, eller strömstyrka högre än växeln elektriska kapacitet. Switchen arbetar via tre uppsättningar av trådar. En uppsättning av ledningar fäster direkt till pumpen, medan en annan uppsättning fäster vid en kraftkälla, såsom en kontrollpanel. Den tredje uppsättningen ansluter till reläomkopplaren spole, som alstrar ett magnetiskt fält när en hög nivå av ström flyter genom den. Detta fält attraherar ett ankare, som bär sin egen uppsättning av kontakter. Ankar kontakter kommer i fysisk kontakt med fasta kontakter, som öppnar båda uppsättningarna av kontakter. När spolen avmagnetiserar, så ökar det magnetiska fältet, som stänger kontakterna.

Skada

Skador på kontakter och omkopplingsmekanismen kan uppstå från en miljö med hög fuktighet eller andra fuktiga förhållanden. Sådana skador kräver ofta byte av reläkontakt.