Hur kan man kontrollera för dåliga kulleder

Hur kan man kontrollera för dåliga kulleder


Kulleder låta din styrning och fjädring för att arbeta tillsammans. Efter en period av slitage, kulleder behöver bytas ut. Kontrollera dem regelbundet eller riskerar kulleden misslyckas och dina hjul kan lossna bilen under körning. Lika allvarlig som det är - och med lika viktig för en roll kulleden spelar i om din bil funktioner - processen att leta efter en dålig kulled är lätt.

Instruktioner

1 Parkera bilen på en plan yta och dra åt parkeringsbromsen. Beroende på om du ska kontrollera de främre eller bakre kulleder, placera en chock block på motsatt par av däck. Till exempel, om du ska kontrollera de främre kulleder, sätta chock under bakdäck.

2 Placera dina däck jack under den nedre styrarmen på den sida du vill kontrollera först. Den nedre styrarmen är den nedre bar av suspensionen som också är ansluten till däcket.

3 Höj domkraften precis tillräckligt för att lyfta den nedre styrarmen och placera kulleden under tryck. Höj inte däcket från marken.

4 Skjut den platta änden på brytjärnet under däcket. Höj däcket något och försöka vicka däcket fram och tillbaka (bort från kroppen av bilen) samtidigt med en hjälpare titta på kulleden. Om antingen däcket eller kulleden rör sig, byt ut kulleden omedelbart.