Effekterna av en stark magnet på en TV-skärm

Effekterna av en stark magnet på en TV-skärm


Katodstrålerör (CRT) som alla TV-apparater som används kan skadas av starka magneter. En del inuti röret kan ackumulera ett magnetfält, förvränga bilden. Om magneten är mycket stark, kan det böja denna del och förstöra CRT.

CRT

Den katodstrålerör (CRT), eller bildröret, användes i alla TV-apparater innan plasma- och LCD-skärmar infördes. I CRT, ett rörligt magnetfält styr en elektronstråle, vilket gör en fosforskärm ljus upp med en bild.

shadow mask

Inne i CRT-skärm, en så kallad metallgaller skuggmasken kan gradvis bli magnetiserad. Om så är fallet, kommer magnetism stör elektronstrålen och TV-bilden blir förvrängd.

degausser

Skuggmasken magnetfält kan tas bort med en apparat som kallas degausser. Bättre TV hade degaussers inbyggda, så att bilden blir aldrig förvrängd.

stark magnet

En mycket stark magnet placeras på TV-skärmen kan permanent magnetisera skuggmasken eller ens böja det. Om detta händer, kan CRT måste bytas ut.

LCD och Plasma-TV

Platt-LCD och plasma-TV inte använder elektronstrålar eller magnetiska fält. De är immuna mot effekterna av en stark magnet.