Hur man ändrar ett Word-dokument i versaler till det normala

Hur man ändrar ett Word-dokument i versaler till det normala


Ett dokument skrivs ut i versaler kan vara avskräckande och svårläst, men det finns ingen anledning att lämna den i detta tillstånd. Microsoft Word innehåller en förändring fallet funktion som gör det möjligt att tillämpa standard fall formatering till ett block av vald text, så bokstäverna är i gemener om de börjar en ny mening. Fallet med din text kan konfigureras från alternativet bandet menyn eller genom att använda ett kortkommando.

Instruktioner

1 Öppna Word-dokumentet du vill arbeta med och markera den text som du vill ändra. Om du vill ställa fallet för all text i dokumentet genom att trycka på "Ctrl + A" markera allt.

2 Klicka på "Ändra skift" rullgardinslistan i Teckensnitt på fliken Home (en ikon som visar ett versalt A bredvid ett gement a).

3 Välj "Inledande versal." för att ställa in texten till gemener med en enda stor bokstav efter varje punkt. Alternativt kan du växla det aktuella fallet, ange alla de valda bokstäverna till gemener eller kapitalisera varje ord.