Hur man konfigurerar en HP JetDirect-kort till en LaserJet 2100TN

Hur man konfigurerar en HP JetDirect-kort till en LaserJet 2100TN


Installera en nätverksskrivare är ett utmärkt sätt att spara pengar och systemresurser. Med en nätverksskrivare inrättas, kommer alla på kontoret kunna använda samma skrivare, vilket sparar pengar som annars skulle gå till enskilda bordsskrivare. Men för att skrivaren ska fungera på rätt sätt måste vara korrekt konfigurerad. Om du har en LaserJet 2100TN skrivare och en HP JetDirect-kort är det viktigt att konfigurera kortet korrekt.

Instruktioner

1 Hitta skrivarens kontroller display och klicka på knappen "Meny" tills du kommer till menyn "EIO JetDirect". Klicka på "Punkt" tills "CFG Network = NO" visas.

2 Klicka på "Value" -knappen för att aktivera "Nej" till ett "ja". Klicka på "Punkt" tills "Kon TCP / IP" visas.

3 Klicka på "Value" -knappen för att ändra värdet till "Ja." Använd "Value" för att ställa in varje del av IP-adressen. Klicka på "Välj" -knappen för att godkänna ändringarna.

4 Klicka på knappen "Meny" tills menyn "Information" visas. Klicka på "Post" knappen tills "Print Configuration" visas. Klicka på "Välj" -knappen för att skriva ut en konfigurationssida. Titta på konfigurationssidan och kontrollera att IP-adress du har tilldelat återspeglas i skrivarinställningarna.