Vad är skillnaden mellan optisk och magnetisk lagring?

Vad är skillnaden mellan optisk och magnetisk lagring?


Den huvudsakliga skillnaden mellan optiska lagringsmedia, såsom CD och DVD, och magnetiska lagringsmedia, såsom hårddiskar och gammaldags disketter, är i hur datorer läsa och skriva information till dem. Man använder ljus; den andra, elektromagnetism.

Betydelse

Datorer är binära, vilket innebär att för dem att förstå informationen, måste det kokas ner till en serie av siffror, som var och en är en 1 eller 0. Lagringsmedia använder olika metoder för att representera dessa siffror.

Lagring

Magnetisk lagring använder skivor belagda med ett magnetiskt material. Varje liten bit av skivan bär en magnetisk laddning; riktningen av denna avgift avgör om det representerar en 1 eller 0. optisk lagring, under tiden, använder Skivor reflekterande material; hur varje bit reflekterar ljus - eller återspeglar inte det - bestämmer om det är en 1 eller en 0.

Tillgång

Magnetiska lagringsenheter använder "läs / skrivhuvuden," elektromagneter som detekterar (läs) eller förändring (skriv) magnetiseringen mönster på skivan. Optiska lagringsenheter använder laser för att läsa reflektioner i disken eller "bränna" datamönstret i diskarna.

fördelar

I allmänhet är det snabbare och enklare att skriva data till magnetiska lagringsmedia. Men data som lagras på optiska medier tenderar att vara mer hållbara.