Pressmeddelande Format och information

Pressmeddelande Format och information


Ett pressmeddelande kan användas för att varna media till en ny produktlansering eller större affärsnyheter. Ett standardformat används av PR-proffs.

Utgivningsdatum

Den första raden i pressmeddelandet bör ange det datum då informationen kan lämnas ut till allmänheten. I de flesta fall kommer det att läsa "För omedelbar publicering."

Rubrik

Nästa rad ska vara rubriken i pressmeddelandet. Detta bör tydligt framgå vad artikeln handlar om och undvika duktighet som leder till tvetydighet.

Plats och datum

Knappt rubriken blir staden och staten relevant, liksom den dag då pressmeddelande utfärdas.

Kropp

Kroppen av pressmeddelandet bör vara att peka och koncis. Det övergripande syftet med utsättningen bör vara tydligt i de första meningarna.

Företagsinformation

Informationen avsnittet Företaget bör innehålla en kort bakgrund av bolagets historia, inklusive en webbadress och kontaktuppgifter.

Kontakt information

Kontaktuppgifterna bör omfatta den person som nyhetsmedia bör kontakta för mer information. Detta kan vara en representant för företaget eller ett ombud för PR-firma.