Hur man skriver ett klagomål brev till en rektor

Hur man skriver ett klagomål brev till en rektor


Ingenting är mer smärtsamt än att se ditt barn kommer hem från skolan i tårar. Som föräldrar, vi gör vårt bästa för att skydda våra barn från översittare och obehag, men när de kommer till skolan, våra barn är på egen hand. När en situation uppstår på ditt barns skola och det var inte hanteras på rätt sätt eller om det berodde på en otillräcklig politik, har du en skyldighet att informera barnets lärare eller rektor.

Instruktioner

1 Börja brevet genom att skriva din adress utan ditt namn. Hoppa ett mellanslag och skriv hela dagen. Hoppa annan plats och skriv rektorns namn och titel, sin skola och skolans adress.

2 Hoppa annan plats, och skriv "Kära Kalle Karlsson. (Namn)" följt av ett kolon.

3 Öppna brevet genom att förklara att en situation uppstod med ditt barn och att det måste åtgärdas. Var specifik om händelsen och vad du vill hända som följd. Direkta förfrågningar brukar få bättre resultat än indirekta, så var inte rädd att be om vad du vill ha i en fast men artigt sätt.

4 Skriv information om händelsen i följande punkter. Håll tonen professionella, men vara fast under hela den här händelsen eller policy är oacceptabelt.

5 Stäng brevet respekt och skriva ditt namn.

6 Gör kopior av brevet om ytterligare händelser inträffar och du behöver en juridisk register över din korrespondens.

7 Mail brevet av certifierad post så att du har en bekräftelse på att det togs emot.