Hur man byter kabinen luftfilter i en 2008 Honda Odyssey

Hur man byter kabinen luftfilter i en 2008 Honda Odyssey


2008 Honda Odyssey minibuss innehåller ett kabinluftfiltret belägen på insidan av instrumentbrädan. Kabinen luftfilter renar luften innan den kommer in i kupén från luftkonditioneringen. Honda rekommenderar byte av kupéfilter i Odyssey efter var 10.000 miles driven eller en gång var 12 månader. Frekvent körning i dammiga förhållanden eller körning i tät trafik kommer att förkorta livslängden på varje hytt luftfilter, vilket kräver att bytas oftare. En ren stuga luftfilter ökar luftflödet genom luftkonditioneringen.

Instruktioner

1 Öppna handskfacket. Koppla från stoppstången på den högra sidan av den öppna handskfacket.

2 Tryck in den övre delen av handskfacket på båda sidor för att haka handskfacket från instrumentbrädan. Sväng handskfacket ner mot golvet i Odyssey.

3 Dra kabinluften filterramen mot den bakre delen av fordonet för att ta bort den från filterutrymmet.

4 Ta bort det gamla filtret från filterramen. Sätt den nya kabinluftfiltret i filterramen.

5 Skjut filterramen i filterutrymmet. Svänga handskfacket upp till sitt normala läge. Haka stoppstången på plats på den högra sidan av handskfacket.