Vad är utvändig beklädnad?

Vad är utvändig beklädnad?


Enligt designbuild-nätverk webbplats, är extern beklädnad en "skyddande, isolerade eller estetiska fast skikt läggs till de yttre väggarna i en byggnad."

Fungera

Skydda byggnader från elementen är en av de viktigaste funktionerna i beklädnad. Beklädnad kan också tjäna dekorativa ändamål. Till exempel kan sten beklädnad på en stuga bidrar till dess estetiska önskvärt --- samtidigt försvara den mot hårda förhållanden.

Isolering

De isolerande egenskaperna om ytbehandling kommer att bero på vilken typ av material som används. Tegel beklädnad, till exempel, kommer att absorbera regnvatten och torka ut utan att penetrera den inre väggen. Fogar mellan beklädnad kan också behandlas med tätningsmedel för att åstadkomma extra isolering.

typer

Flera typer av beklädnad används för att isolera byggnader. Material som används inkluderar trä, sten, tegel, betong och metall. Metallplätering är särskilt tålig och används ofta på industribyggnader.

överväganden

Beklädnad kan behöva bytas ut efter några år. Placeringen av beklädnad över en gammal byggnad kallas mantel, enligt Corus inom byggverksamheten.