Hur man beräknar den sida av en oktagon

Hur man beräknar den sida av en oktagon


Ett åttkantigt geometriska figuren är oktagoner vanligen representerade i tvådimensionell form, såsom en ritning eller platt föremål, med ett vanligt exempel är en trafikstoppskylt. Som en form med räta vinklar, är området av en åttakantig siffra lätt beräknas med grundläggande matematik. Vid beräkning av sido, sidor eller omkretsen av en oktagon, är en enkel fråga om att lägga längderna av sidorna tillsammans. Det är sällsynt, kan tredimensionella objekt också bildas med åtta sidor och sidoområdet beräknas med samma formel som en kvadrat eller rektangel.

Instruktioner

1 Mät längden på varje sida av en åttakantig ritningar eller platt föremål.

2 Kombinera längderna av sidorna av oktagon för att bestämma den oktagon omkrets. Om alla åtta sidor av en oktagon har identiska längder, multipel längden av en sida av oktagon med antalet sidor. Till exempel, om alla åtta sidor av oktagon har en identisk längd på fem inches, skulle omkrets oktagon vara lika med 40 inches (5 x 8 = 40).

3 Bestäm omkretsen av en oktagon med ojämlika sidor genom att beräkna varje sida för sig och lägga siffrorna. Till exempel, om sido en är 5 inches, är sida två 4 inches, sida tre är 7 inches, sida fyra är 3 inches och sidor fem, sex, sju och åtta är alla 10 inches, omkrets oktagon skulle motsvara 60 inches (5 + 4 + 7 + 3 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60).

4 Beräkna ytarea av sidorna av en tre-dimensionell octagonal objektet genom att multiplicera höjden på den sida av bredden. Som ett exempel, den sida av oktagon är det 10 inches hög med 5 inches lång, skulle ytarean för sido lika 50 inches (10 x 5 = 50). En åttahörning med åtta lika stora sidor, som vardera har en yta är av 50 inches, skulle ha en total ytarea av 400 inches (50 x 8 = 400).