Hur hitta en ortodox dop-certifikat

Hur hitta en ortodox dop-certifikat


Dop certifikat används ibland som bevis på identitet när en födelseattest är inte tillgänglig. De måste presenteras för kyrkoherde som bevis på dop när folk vill gifta sig i en ortodox kyrka utanför sin hemsocken. Dessa register kan vara till stor hjälp för människor som är intresserade av sin släkthistoria. Poster från 1800-talet, 1900-talet, och 2000-talet ger vanligtvis alla döpta personens vitala statistik, men äldre dop- skivor, om de fortfarande existerar, kan ha endast en liten information om de döpta personen.

Instruktioner

1 Prata med familjemedlemmar som kan ha deltagit dop om du inte redan vet var den ägde rum. Någon kan ha certifikat undanstoppad i familjen Bibeln eller i ett värdeskåp. Om familjemedlemmarna inte vet, prova att söka dop poster på en familjehistoria webbplats.

2 Kontakta prästen vid den ortodoxa församling där dopet ägde rum. Skriv eller mejla prästen direkt och förse honom med så mycket information som du har om dopet. Han kommer att skicka en utskrift av dop- rekord.

3 Telefon ärkestiftet metropolen registret om församlingskyrkan inte längre existerar eller om poster försvann eller förstördes. Registret avdelning kommer att låta dig veta hur man ska begära dopet certifikat.

4 Skriv till ärkestiftet registret om metropolen registret inte kan hjälpa dig. Om prästen skickas en kopia av dop- posten till ärkestiftet, kommer det att arkiveras i registret avdelningen.