Hur att rensa toalettkanten Holes

Hur att rensa toalettkanten Holes


En toalettskålen använder en serie av små dräneringshål belägna runt skålens kant för att dränera vattnet ut ur tanken och in i skålen, spola ut den gamla skål vatten och fylla det med färskt vatten från tanken. Inlåningen från hårt vatten eller sediment i VVS samlas över tiden, delvis eller helt hindrar hålen. De igensatta hål kan resultera i toaletten spolning svagt, men du kan åtgärda problemet med antingen ett instrument eller en rengöringslösning.

Instruktioner

1 Räta en tråd hängare, men lämna en krok i ena änden. Sänk fast änden i toalettskålen, som är noga med att inte repa porslin och tryck i slutet av hangaren i hålen i toaletten överkant, driver genom insättning eller sediment uppbyggnad.

2 Sätt på gummihandskar, ansiktsmask och ögonskydd och öppna ett fönster eller slå på badrum fan för ventilation. Häll en del saltsyra till tio delar vatten i en hink, var noga med att inte stänka syran.

3 Ta av locket på toaletten tank och ställ den åt sidan. Placera änden av en tratt i toaletten tankens överströmningsrör, häll sedan halv av skopan långsamt i tratten och ned i överströmningsröret.

4 Vänta i 30 minuter för syra att äta bort på insättningar i dräneringshål. Häll resten av den sura lösningen in i dräneringsröret, spola då toaletten efter att ha väntat ytterligare 30 minuter.