Hur ska man beskära engelska Ivy

Hur ska man beskära engelska Ivy


Engelska murgröna som groddar långa sidogrenar i motsats till vinstockar skott ofta inte kräver beskärning än vining murgröna gör. Sådan murgröna kräver beskärning ungefär tre till fyra gånger per säsong för optimal tillväxt och hälsa. Oavsett vilken typ av engelsk murgröna du har, måste du behålla den för att förhindra vinstockar växer i sidorna av hus eller störa annan växtlighet. En etablerad murgröna säng kommer inte att kräva samma mängd beskärning nya murgröna sängar behöver; klippning sådana sängar tillbaka några inches var tre till fyra år är tillräcklig.

Instruktioner

1 Undersök murgröna för döda och döende blad och vinrankor. Beskära engelska murgröna på våren för full tillväxt under sommarmånaderna, även om ytterligare beskärning kan behövas under hela säsongen (tre till fyra gånger), beroende på vilken typ av vinstockar.

2 Använd häcksax för att klippa bort alla döda eller sjuka blad och grenar. Göra nedskärningar nära där en död vinstockar gren möter en sund vine gren.

3 Nyp av stamceller tips för att uppmuntra murgröna att fylla i eventuella glesa fläckar. Hand dra några ogräs växer bland murgröna. Ogräs kan störa tillväxten av murgröna genom att skada rötterna.

4 Ibland nya murgröna tillväxt dödas av under vintermånaderna. Helt enkelt beskära alla döda blad och vinrankor att möjliggöra ny murgröna att växa.