Hur man kan öka en IR-området

Hur man kan öka en IR-området


Att öka utbudet av IR, såsom en fjärrkontroll, måste du använda en IR-extender som använder koner för att sända IR-signalen från en plats till en annan. En IR-förlängare är användbart om du har en mottagare eller annan ljud- eller videoenhet i separata rum. En IR Extender-enhet omvandlar IR-signal till en RF-signal.

Instruktioner

1 Placera kon sändaren i ett område där det kommer att vara i siktlinjen för fjärrkontrollen. Detta kan vara på ett TV-stativ eller annan komponent.

2 Placera mottagaren kon framför den enhet som du vill styra. Om du inte har tillräckligt med utrymme för kon, använda en förlängningskabel, om sådana finns.

3 Anslut kontakten på IR-förlängningskabel till ingången på mottagaren. Ställa emitter änden av IR-kabeln framför IR fönstret på komponenten.

4 Anslut strömkablarna för mottagaren och sändaren i ett vägguttag eller grenuttag. Om enheterna inte har kraftkablar, kontrollera att du har batterier installerade.

5 Tryck på "Power" -knappen på komponenten för att slå på.

6 Rikta fjärrkontrollen mot sändaren. Tryck på "Power" -knappen på fjärrkontrollen för att kontrollera att det kommer att stänga av komponenten.