Hur man kan bli av Fret Buzz på en elgitarr

Hur man kan bli av Fret Buzz på en elgitarr


Många gitarrister föredrar deras gitarrsträng åtgärd eller höjd, att vara nära greppbrädan. Detta beror på att en låg stränghöjd möjliggör enkel att spela när man bildar ackord. Emellertid, när en sträng är för nära banden på halsen av en gitarr, kommer det ofta att surra när den spelas. För att råda bot på detta, kan du justera höjden på strängarna så att de vibrerar utan att vidröra banden.

Instruktioner

1 Leta reda på skruvarna på din elgitarr som justerar höjden på strängarna. Dessa skruvar finns vanligen omger strängarna på gitarren brygga.

2 Använd en skruvmejsel eller insexnyckel för att lossa skruvarna genom att vrida dem moturs. När lossa skruvarna, gör det jämnt för att säkerställa en jämn höjd mellan strängar. Gör små justeringar som du lossa skruvarna.

3 Spela gitarr för att kontrollera bandet surr. Fortsätta att göra små justeringar av sträng höjdskruvarna tills telefonen försvinner.