Hur man använder Excel & Tornado diagram

Hur man använder Excel & Tornado diagram


En tromb schema är en typ av stapeldiagram där data visas med vertikala streck, med den största upptill och den minsta i botten, vilket ger intryck av en tromb. Medan Microsoft Excel inte erbjuder en specifik "tornado chart" i sitt val av grafer och diagram, skapar en i Excel är enkel. Innan du börjar, bör du ange alla data du vill visa i din tornado diagram i ett kalkylblad.

Instruktioner

1 Öppna kalkylbladet och markera de data du vill ha med i din tornado schema. Gå till "Infoga" och välj "Bar" och sedan "klustrad Bar."

2 Högerklicka på den horisontella axeln och välj "Format Axel." Välj "Axis värde" under "vertikal axel korsar" och sedan ange ditt basscenariot värde.

3 Välj den vertikala axeln för diagrammet, kontrollera sedan bredvid "Kategorier i omvänd ordning" och klicka på "Low" på menyn "axeletiketter".

4 Klicka en av barerna för att öppna en ruta märkt "Seriealternativ" och skjut knappen under "Serie överlappning" över längst till höger. Klicka på "Finish."