Hur att reparera förtroende med din fru

Hur att reparera förtroende med din fru


Reparera förtroende i äktenskapet är en svår och smärtsam process. Återställa en förtroendefull relation med din fru kommer att ta tid, men det är en nödvändig process om du vill bevara och stärka ditt äktenskap. Återuppbygga förtroende kräver kvittering av orsaken till den brutna förtroende; det kräver en medvetenhet om den smärta som du har orsakat din fru när du bröt banden av äktenskaplig förtroende; och, slutligen, kräver aktiva och konkreta beteenden för att återfå förtroende för din make.

Instruktioner

1 Bekräfta beteendet som orsakade brutna förtroende i ditt äktenskap. Gör inte ursäkter för vad du gjorde. Inte minimera eller bagatellisera det beteende som krossade förtroende i er relation. Titta klart och uppriktigt på orsaken till den brutna förtroende och på de problem som ledde till den. Det första steget i att reparera förtroende är att få de viktigaste frågorna ut i det fria och diskutera dem ärligt.

2 Lyssna på din fru och erkänna sin smärta. Förlust av förtroende skapar känslor av smärta och svek. Du måste ge din fulla uppmärksamhet till denna smärta och inte försöka tona ned eller ogilla. Lyssna verkligen och djupt för att din make och förståelse och validering, hennes känslor är ett nödvändigt steg för att återuppbygga förtroendet.

3 ber om ursäkt till din fru uppriktigt för vad beteende orsakade känslor av svek. Be om ursäkt så ofta som krävs och erbjuder sig att diskutera frågan så mycket som hon vill. Varje äktenskap och varje relation är annorlunda. Ta dina signaler från din make. Om hon ber om upprepade uttryck för ånger, sedan försöka tillgodose henne även om du känner att hennes begäran är överdriven eller onödig. Om hon inte vill diskutera frågan längre, försöka följa henne önskar i ämnet.

4 Ta aktiv, konkreta åtgärder för att återskapa förtroendet i ditt äktenskap. Kom överens om förtroendeskapande beteenden med din fru och hålla fast vid dem. Om svek inblandade otrohet, till exempel, lovar att hålla din fru informerad om var du är och hur du kommer i kontakt med dig. Om svek inblandade missbruk, bjuda in din fru till möten eller rådgivning med dig.