Eldningsolja Tank Removal

May 24 by admin

Eldningsolja Tank Removal


När det är nödvändigt att ha en bränsletank bort, det finns vissa regler och förfaranden för att rätta sig efter. Dessa är mycket viktigt att veta i förväg eftersom underlåtenhet att följa dem kan leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för hälsa och säkerhet, men för juridiska skäl. Dessa regler varierar från stat till stat och land till land och kan även ändra de modeller som du har. Detta är en allmän riktlinje om vad som väntar för tankar som ligger under markytan.

Anmälan och Tillstånd

Rätta tillverkaren eller lokal återförsäljare som du vill tanken bort. Ordna med dem när du vill ha det gjort. De flesta stater kräver att du har tillstånd att ta bort en bränsletank. Läs lokala regler och föreskrifter om detta och få tillstånd om det behövs. Detta förfarande kan inte göras själv, det måste göras av en ackrediterad professionell. Bränsle företag kan ge dig en lista över de kvalificerade företag nära dig. Entreprenörerna inspektera platsen före och efter tanken avlägsnas.

Procedur

Förfarandet för att ta tankarna är ute i allmänhet mycket lika. Området inspekteras för elektriska apparater, ledningar och andra hinder som kan utgöra en fara. Om dessa finns, är de behandlas i enlighet med punkt. Den övre delen av marken grävs från sajten och grävde upp försiktigt så att inte skada tanken. Smutsen avlägsnas därefter från området med en traktorgrävare. Den övre delen av tanken är avskuren eller öppna för insidorna att exponeras. Arbetarna bort insidan eftersom det blir slam och andra rester av bränslet inuti. Dessa måste hanteras enligt reglerna eftersom de möjligen kan sprida och orsaka skador på miljön. Insidan av tanken rengörs ordentligt när slammet tas ut och kastas. De tanklock eller öppningar är alla förseglas.

återfyllning

Jordprover tas vid denna tid, och vattenprover tas också om det finns avrinning upptäckt. Om testerna av jorden kommer tillbaka negativa för förorening då matjorden används för att fylla hålet när tanken tagits bort med gräv. Om inte, ersätter ny jord det och förfaranden vidtas för att avlägsna den förorenade jorden. Marken är vanligtvis toppad med grus. Tanken transporteras tillbaka med den bränsleföretaget, som kan vara tillbaka för att inspektera området ytterligare vid en senare tidpunkt. För tankar som är i gott skick du skulle kunna ha det återvinns. Detta alternativ varierar från land till land. Om webbplatsen passerar inspektion efter en kontroll upp, är du presenteras med ett intyg på att ditt område är ren.

Related Posts